Як подати звернення до Головного управління Національної поліції в Чернігівській області

Поштою: пр. Перемоги, 74, м. Чернігів, 14000
Електронною поштою: vrcdz@cn.mvs.gov.ua
Особисто (усно) під час особистого прийому: пр. Перемоги, 74, м. Чернігів

Форма для подання електронних звернень громадян до Головного управління Національної поліції в Чернігівській області

Електронне звернення*
Поштова адреса Головного управління Національної поліції в Чернігівській області
 
Головне управління Національної поліції в Чернігівській області, м. Чернігів, пр. Перемоги, 74, 14000
Електронна адреса Головного управління Національної поліції в Чернігівській області vrcdz@cn.mvs.gov.ua
Вид звернення Пропозиція (зауваження), заява (клопотання), скарга **
Особисті дані заявника
П.І.Б
Адреса, індекс (Вказати поштову адресу)
Електронна адреса (Вказати e-mail)
Контактний телефон
 
(Вказати номер телефону)
Зміст звернення
 
(Суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги)
Дата
 
Електронна поштова адреса, на яку може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку
 

*Примітка: звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями

**Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги, викладені відповідно до вимог статті 3 Закону України «Про звернення громадян».

Пропозиція (зауваження) – звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Заява (клопотання) – звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання – письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, посадових осіб.

Advertisements